Hur påverkas ditt företag av att kunder vill bidra till en bättre och hållbar värld? Bidrar du till positiv samhällsutveckling samtidigt som du skapar nya affärer?

Vi kan hjälpa dig på vägen. Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas.

Det handlar om att spara på egna resurser och minska negativ miljöpåverkan. Det innebär också att du och dina kollegor använder tillgångarna mer effektivt, förbättrar konkurrenskraften och skapar nya affärsmöjligheter. Samtidigt som det ger ny energi och skapar extra värde för företaget.

En hållbar planet kräver hållbara företag.

Vi är ett personligt och lyssnande företag med kunder inom både offentlig och privat sektor. Vi hjälper små såväl som stora företag med inspiration och planering för miljö och hållbarhet.

Många uppdrag är komplexa och kräver olika kompetenser och erfarenhet. Tack vare goda samarbetspartners och ett stort kontaktnät inom miljö- och hållbarhet kan vi nyttja rätt expertis vid varje tillfälle.

Jag som står bakom Schagerholm Miljökonsult AB heter Petra Schagerholm och har arbetat med miljö- och hållbarhet i både privat och offentlig verksamhet.

Jag har bland annat arbetat som Sverigeansvarig för Green Key, affärsutvecklare på Miljömärkning Sverige AB, som projektledare på Miljöförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i Stockholm samt som miljöutbildare på Sveriges Television.

Petra Schagerholm

Utbildningar och workshops

Globala målen och Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin har enats om. Alla aktörer i samhället har ett ansvar för att målen ska uppnås till år 2030.

Många företag och organisationer har inkluderat målen i sin affärsstrategi. Målen har alltså blivit en viktig del av företags hållbarhetsarbete och verksamhet. Målen är ett hjälpmedel för din kommunikation med intressenter hur ni arbetar hållbart. 

Vi arrangerar utbildningar/workshops för dig och din personal eller tillsammans med andra företag och organisationer. 

Innehåll: Under utbildningen får du kunskap i globala målen samt hur du kan identifiera och integrera mål med störst relevans för den egna verksamheten. Teori varvas med praktiska övningar.

Lokal: Där det passar dig och dina kollegor bäst.

Milö och hållbarhetsutbildningar:

I ett hållbart och välmående samhälle verkar individer och företag inom naturens gränser. Företag är problemlösare som kommer på nya idéer som ersätter gamla, ohållbara sätt att tillverka och leverera varor och tjänster.

Miljö- och hållbarhetsfrågor är komplexa och det är svårt att veta var man ska börja och hur man går vidare.  Låt innovation och lösningar komma inifrån verksamheten.

Har du nyanställt personer inom er verksamhet? Behöver du utbilda eller öka engagemanget inom miljöfrågor på er arbetsplats? Vi utbildar er personal och andra intressenter till er verksamhet.

Med fokus på möjligheter och lösningar inspirerar och motiverar vi din verksamhet att påbörja eller utveckla arbetet mot en hållbar utveckling.

Vi har gedigen erfarenhet från olika målgrupper och branscher. Vi går igenom globala miljöfrågor och utmaningar samtidigt som vi reder ut bakomliggande orsaker och effekter i samhället. Därefter diskuteras vikten av en hållbar utveckling och vad det kan innebära. Vad säger forskarna och politikerna och vad betyder det för dig och dina kollegor?

Genom workshops tar vi fram idéer och kreativa förslag med direkt koppling till din verksamhet och hur du kommunicerar ditt hållbarhetsarbete.

Hållbara Seminarier

Våra seminarier och moderatoruppdrag är mycket uppskattade. Vi vet hur man planerar, arrangerar och följer upp ett hållbart seminarium.  

Om du vill åtar vi oss gärna att arrangera hela seminarium där hållbarheten känns hela vägen ut i fingerspetsarna.

Vi ser till att ta med både miljö och sociala aspekter i planeringen. Till exempel ekologisk och rättvisemärkt mat och dryck, miljömärkt konferenslokal, talare som representerar mångfald och jämställdhet.

Miljömärkning Svanen och Green Key

Vill du bidra till en bättre värld genom att miljömärka? Vill du veta skillnader och likheter mellan miljömärkning Svanen och Green Key?

Vi har aktivt arbetat med båda märkningarna och vet hur ansökningsprocesserna går till samt har kunskap om kriterierna som ställs. Låt oss hjälpa dig!

Vi erbjuder anpassade utbildningar/workshops med fokus på besöksnäringens stora miljöutmaningar.

Besöksnäring

Idag står hållbarhetsfrågorna högt upp på många företags agenda.

Besöksnäringens miljöutmaningar är bla energi & klimat, inköp, avfall, vattenanvändning och livsmedel. Många hotell är ett bevis på att man kan vara progressiv inom dessa områden med ännu bättre lönsamhet som resultat. Vi hjälper dig att hitta rätt märkning för just din anläggning.

Kontakt

E-post: petra@schagerholm.se

Mobil: +46 (0)708 80 62 84

Inköpspolicy för Schagerholm Miljökonsult AB

Här kan du ladda ner vår inköpspolicy.