Hur påverkas ditt företag av att kunder vill bidra till en bättre och hållbar värld? Bidrar du till positiv samhällsutveckling samtidigt som du skapar nya affärer?

Vi kan hjälpa dig på vägen. Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas.

Det handlar om att spara på egna resurser och minska negativ miljöpåverkan. Det innebär också att du och dina kollegor använder tillgångarna mer effektivt, förbättrar konkurrenskraften och skapar nya affärsmöjligheter. Samtidigt som det ger ny energi och skapar extra värde för företaget.

En hållbar planet kräver hållbara företag.

Vi är ett personligt och lyssnande företag med kunder inom både offentlig och privat sektor. Vi hjälper små såväl som stora företag med inspiration och planering för miljö och hållbarhet.

Många uppdrag är komplexa och kräver olika kompetenser och erfarenhet. Tack vare goda samarbetspartners och ett stort kontaktnät inom miljö- och hållbarhet kan vi nyttja rätt expertis vid varje tillfälle.

Jag som står bakom Schagerholm Miljökonsult AB heter Petra Schagerholm och har arbetat med miljö- och hållbarhet i både privat och offentlig verksamhet.

Jag har bland annat arbetat som Sverigeansvarig för Green Key, affärsutvecklare på Miljömärkning Sverige AB, som projektledare på Miljöförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i Stockholm samt som miljöutbildare på Sveriges Television.

Petra Schagerholm

Svanenmärkninga av:

Småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola

Byggbranschen är en av de branscher som påverkar vår omgivande miljö mycket. Byggentreprenader är komplicerade och ofta långsiktiga projekt. 

Val man gör tidigt i processen får vi leva med i generartioner. Ett hus ska stå i minst 100 år!

Svanen ställer bl.a. krav på god inomhusmiljö, låg energianvändning, kemiska produkter och byggprodukter, att byggavfall tas om hand hållbart.

Jag är diplomerad miljösamordnare i byggprojekt. Min roll innan samt under licensansökan är ofta projektledare, expertstöd samt kontaktperson gentemot Svanen.

Hotell, restaurang och konferens

Miljöfrågor är komplexa och kan ta tid att sätta sig in i. Svanenmärkning kan ses som en guide i det arbetet.

För att klara Svanens krav måste anläggningen bl.a. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning är ett av gränsvärdena och som ger upphov till störts miljöpåverkan från dessa verksamheter. Krav ställs också bl.a. på kemiska produkter, vattenanvändning, hållbara livsmedel, inköp mm.

Min roll är ofta att guida i Svanenansökan, engagera dig och dina medarbetare samt ev. vara kontaktperson gentemot Svanen.

Utbildningar och workshops

Globala målen och Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin har enats om.  

Innehåll: Under utbildningen får du kunskap i globala målen samt hur du kan identifiera och integrera mål med störst relevans för den egna verksamheten. Teori varvas med praktiska övningar.

Lokal: Där det passar dig och dina kollegor bäst.

Tid: 2-4 timmar eller efter överenskommelse.

Miljö och hållbarhetsutbildningar:

Har du nyanställt personer inom verksamheten? Behöver du utbilda eller öka engagemanget inom miljö- och hållbarhetsfrågor på arbetsplatsen?

Med fokus på möjligheter och lösningar inspirerar och motiverar vi din verksamhet att påbörja eller utveckla arbetet mot en hållbar utveckling.

Innehåll: efter överenskommelse.

Lokal: Där det passar dig och dina kollegor bäst.

Tid: 2-3 timmar eller efter överenskommelse.

Hållbara Seminarier

Våra seminarier och moderatoruppdrag är mycket uppskattade. Vi vet hur man planerar, arrangerar och följer upp ett hållbart seminarium.  

Om du vill åtar vi oss gärna att arrangera hela seminarium där hållbarheten känns hela vägen ut i fingerspetsarna.

Vi ser till att ta med både miljö och sociala aspekter i planeringen. Till exempel ekologisk och rättvisemärkt mat och dryck, miljömärkt konferenslokal, talare som representerar mångfald och jämställdhet.

Priser

Utbildning i Globala målen och Agenda 2030

Pris: 20 000-25 000 kr exkl. moms/per grupp 

Miljö- och hållbarhetsutbildning

Pris: 20 000-25 000 kr exkl. moms/per grupp

Moderator

Pris: enligt överenskommelse (minimum 5 000 kr exkl moms)

Konsultarvode

Pris: 900-1200 kr timmen exkl. moms

 

Kontakt

E-post: petra@schagerholm.se

Mobil: +46 (0)708 80 62 84

Inköpspolicy för Schagerholm Miljökonsult AB

Här kan du ladda ner vår inköpspolicy.